Invaders

Det finns många bra hjälpmedel som man kan använda sig av i skolan och det är ju så bra när det går att göra det och att man kan få det att bli så som man vill. Att alla elever kan ta till sig av informationen som sägs i skolan så att dom kan ta till sig den och förstå det som sägs. Ja det är ju så härligt när man känner att man kan få det att bli så som man vill. Och det kan underlätta en hel del för läraran att kunna använda sig av redcat så att dom slipper att tala med så hör röst och det kan hjälpa till när eleverna ska ha presentationer.

Bra att det finns så mycket som man kan välja på

Ja det är verkligen bra att det finns så mycket som man kan välja på och som man kan ha som hjälpmedel i skolan och på andra platser där man har utbildningar. För det är ju tråkigt om informationen går förlorad och man inte kan öra det ...

Latest network posts

» Se all new blog posts in our blog network